Lịch sự kiện
09/04/2017
16/10/2016
16/09/2016
Viện Ngân hàng - Tài chính trân trọng kính mời Các thế hệ cựu sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh nghành Tài chính Ngân hàng và các cộng tác viên của Viện Ngân hàng - Tài chính
07/09/2016
Hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Ngân hàng - Tài chính, Viện Ngân hàng - Tài chính Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Đề tài độc lập cấp quốc gia mã số ĐTĐL.XH.09/15 đồng tổ chức Hội thảo...