Tin tức
15/01/2017
09/01/2017
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, trong đó có việc kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước ở mức 3,5%GDP, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải...