Tin tức
09/08/2017
07/08/2017
Sáng ngày 03 tháng 08 năm 2017, tại  phòng hội thảo Gác 2 – Nhà 10 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Alwaleed Fareed Alatabani - chuyên gia cao cấp về tài chính của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã có buổi tọa đàm về chủ đề: “...
26/07/2017
Khi nền kinh tế tương đối ổn định, các nhu cầu đầu tư nhiều hơn, thì cần có thêm những thị trường khác để cùng chia sẻ gánh nặng về vốn đầu tư phát triển với thị trường tiền tệ.
16/07/2017