THÔNG BÁO V/v: Học bổng Trao đổi học thuật hình thức Tiến sỹ/Thạc sỹ và Cử nhân tại Trường ĐH Sapienza of Rome, Ý

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

---------------

Số:   26/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

                  

THÔNG BÁO
V/v: Học bổng Trao đổi học thuật hình thức Tiến sỹ/Thạc sỹ và Cử nhân
 tại Trường ĐH Sapienza of Rome, Ý

 

Trong khuôn khổ chương trình Erasmus+ International Credit Mobility Program do Trường Đại học Sapienza of Rome, Ý điều phối và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đối tác tham gia chương trình, Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo cơ hội học bổng trao đổi học thuật lấy tín chỉ tại Trường ĐH Sapienza of Rome như sau:
Thời gian trao đổi: 9/2017 - 2/2018
Hình thức trao đổi: Tiến sỹ, thạc sỹ hoặc cử nhân
Tổng số lượng học bổng: 02 suất
Hỗ trợ kinh phí: 850 euro/tháng
Hỗ trợ chi phí vé máy bay: 820 - 1100 euro
Điều kiện tham gia chương trình:
- Là nghiên cứu sinh, học viên (đang theo học năm nhất của chương trình cao học) và sinh viên (đã hoàn thành ít nhất 1 năm học và còn ít nhất 12 tín chỉ chưa hoàn thành kể cả khóa luận tốt nghiệp/thực tập cuối khóa) đang theo học tại trường ĐH KTQD tính từ thời điểm đi học trao đổi, điểm trung bình chung tích lũy của các kỳ học tính đến kỳ học hiện tại đạt 2.8/4 trở lên.
- Là cán bộ giảng viên trường ĐH KTQD đang theo học các chương trình đào tạo bậc thạc sỹ, tiến sỹ của Nhà trường;
- Đáp ứng yêu cầu của các khóa học đăng ký trao đổi tại trường tiếp nhận.
Quy trình lựa chọn hồ sơ:
- Nộp hồ sơ: 15/3/2017 - 10/4/2017
- Xét duyệt hồ sơ phía ĐH KTQD: 15/4/2017
- Hoàn thiện hồ sơ online đối với những sinh viên/học viên qua vòng xét duyệt: 30/4/2017
- Thông báo kết quả: 31/5/2017
Yêu cầu ngôn ngữ:
- Trình độ tiếng Ý trung cấp (B1 trở lên) đối với sinh viên/học viên muốn đăng ký các khóa học giảng dạy bằng tiếng Ý;
- Trình độ tiếng Anh trung cấp (B1 trở lên) đối với sinh viên/học viên muốn đăng ký các môn học giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc nghiên cứu sinh trao đổi để làm luận án (final research project) khi người hướng dẫn đồng ý sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Chứng chỉ được chấp nhận: IELTS, TOEFL, Cambridge hoặc chứng chỉ công nhận của Trường Đại học đang học về khả năng theo học các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.
Yêu cầu hồ sơ:
- Đối với sinh viên đăng ký trao đổi hình thức thạc sỹ và cử nhân:
    + Đơn đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên (theo mẫu);
    + Sơ yếu lý lịch (CV);
    + Thư bày tỏ nguyện vọng tham gia chương trình (motivation letter);
    + Bảng điểm (phải được xin trong vòng 2 tuần tính đến ngày nộp đơn);
+ Thỏa thuận học tập theo mẫu: các môn học đăng ký trao đổi tại trường đối tác (tham khảo tại đường link: http://en.uniroma1.it/study-us/graduate/englishtaught-courses)
- Đối với nghiên cứu sinh trao đổi hình thức tiến sỹ:
    + Sơ yếu lý lịch (CV);
+ Đăng ký chuyên ngành trao đổi tiến sỹ (tham khảo tại đường link:  http://en.uniroma1.it/research/phd/list-courses);
          + Thư bày tỏ nguyện vọng tham gia chương trình và nêu rõ đề tài nghiên cứu;
          + Danh sách các xuất bản phẩm;
          + Thư giới thiệu của một giảng viên (letter of endorsement).
Phòng Hợp tác Quốc tế kính đề nghị các đơn vị trực thuộc trường thông báo rộng rãi tới sinh viên và học viên. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Thủy Tiên, Phòng 108, Nhà 7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sđt: 36 280 280-5726.
Xin trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc trường;
- Lưu HTQT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

TS. Đào Thanh Tùng

 

Tệp đính kèmSize
form_dang_ky_neu_-_student_exchange.docx47.45 KB