Tọa đàm 40 năm Đào tạo Sau đại học Ngành Tài chính - Ngân hàng

Theo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm Đào tạo Sau đại học của Trường, Viện Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng kính mời và nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý:

1. Cựu Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh Ngành Tài chính - Ngân hàng;
2. Đại diện cựu học viên và học viên các lớp cao học Ngành Tài chính - Ngân hàng, đại diện các lớp Chương trình IEMBA, Đại học Quản trị Paris (PGSM);
3. Các nhà khoa học tham gia hướng dẫn, giảng dạy, cộng tác nghiên cứu của Viện Ngân hàng - Tài chính;
4. Đại diện Lãnh đạo, các nhà quản lý của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp sử dụng lao động;
5. Đại diện các cơ quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính;
6. Đại diện các đối tác và nhà tài trợ, bảo trợ truyền thông của Viện Ngân hàng - Tài chính;

Tham dự Toạ đàm và tiệc trưa nhân dịp 40 năm Đào tạo Sau đại học Ngành Tài chính - Ngân hàng vào 8:30 sáng thứ Bảy, ngày 20/5/2017 tại G2 Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Thông báo này có thể thay thế cho Thư mời đã được gửi qua GescoEXPRESS trong trường hợp quý vị chưa hoặc không nhận được.


Viện trưởng: PGS.TS Đặng Ngọc Đức.