Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Ngân hàng - Tài chính (1956 - 2016)

Viện Ngân hàng - Tài chính trân trọng kính mời

Các thế hệ cựu sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh nghành Tài chính Ngân hàng

và các cộng tác viên của Viện Ngân hàng - Tài chính