KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẾT THIẾU NHI 1- 6- 2012

VIỆN NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          CÔNG ĐOÀN VIỆN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                -----------***-----------                                   -----------------***----------------------

                 Số:            /CĐ -NHTC                                       Hà nội ngày 30 tháng 5 năm 2012

 

                                           KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẾT THIẾU NHI 1- 6- 2012

 

                                                    Kính gửi: Viện Ngân hàng- Tài chính

 

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Viện Ngân hàng -Tài chính, Công đoàn Viện NH-TC phối hợp với Liên Chi đoàn và Văn phòng Viện tổ chức buổi liên hoan nhân dịp Tết thiếu nhi 1-6-2012.

Kế hoạch cụ thể như sau :

 

1- Thời gian và địa điểm:

          - Thời gian: 16g30’ ngày Thứ Sáu 1-6-2012

          - Địa điểm: tại sân KTX, trước cửa Bộ môn GDQP

 

2- Ban Tổ chức:

- Văn phòng Viện NHTC

- Liên Chi đoàn Viện

- BCH Công đoàn Viện 

 

3- Đối tượng tham gia:

          - Các cháu thiếu nhi từ 1 đến 15 tuổi là con của các Thầy/Cô giáo, các cán bộ, viên chức của Viện NH-TC

          - Các bậc phụ huynh (các Thầy/Cô giáo, các cán bộ, viên chức của Viện NH-TC có con dưới 15 tuổi)

 

4- Nội dung:

          - Tổ chức cho các cháu vui múa hát, kể chuyện, đọc thơ

          - Đại diện Ban Lãnh đạo Viện NHTC tặng quà cho các cháu

          - Liên hoan ngọt (bánh kẹo, hoa quả, sữa, bim bim,..)

          - Chụp ảnh lưu niệm

 

5- Phân công thực hiện:

          - BCH Công đoàn Viện: xây dựng kế hoạch, lập danh sách các cháu, làm các thủ tục và trực tiếp chuẩn bị kinh phí, phối hợp với Văn phòng Viện và Liên chi đoàn tổ chức buổi liên hoan

- Văn Phòng Viện: thông báo cho các phụ huynh về kế hoạch tổ chức liên hoan, phối hợp với Liên Chi đoàn chuẩn bị quà cho các cháu, lo trang trí, mượn phông bạt, bàn ghế, nguồn điện, ánh sáng..

          - Liên Chi đoàn: chủ trì Chương trình liên hoan, dẫn chương trình, tập hợp nhu cầu quà của các cháu, chuẩn bị quà và đồ ăn cho buổi liên hoan, trực tiếp bọc gói quà; phối hợp với Văn phòng Viện để trang trí, kê bàn ghế và trình bày bàn liên hoan; chuẩn bị phần âm nhạc

 

6- Dự trù kinh phí:

6.1- Chi tiêu:

          - Mua quà cho các cháu: 52 su ất x 150.000 đ     = 7.800.000đ

          - Hoa quả, bánh ngọt, nước uống                         = 1.600.000đ

          - Phông bạt, bàn ghế và trang trí                          = 1.000.000đ

                                                          ____________________________

                                                          Cộng                    = 10.400.000đ

6.2. Nguồn kinh phí:

          - Công đoàn trường cấp:         52 cháu x 100.000đ         = 5.200.000đ

          - Viện NHTC                             52 cháu x 100.000đ          = 5.200.000đ

                                                                    Tổng cộng  :          10.000.000đ

 

          Ban Tổ chức rất mong được sự quan tâm động viên, và hỗ trợ kinh phí của Ban lãnh đạo Viện Ngân hàng -Tài chính để buổi liên hoan được thành công tốt đẹp.

 

                                                          TM.BCH Công đoàn Viện NHTC

                                                                            Tổ trưởng

 

 

 

 

                                                                   Nguyễn Thị Minh Quế