Lãnh đạo Viện

Ban Lãnh đạo Viện

    Viện Trưởng: PGS.TS Đặng Ngọc Đức

    Phó Viện Trưởng: PGS.TS Trần Đăng Khâm

    Phó Viện Trưởng: TS Đặng Anh Tuấn

Văn phòng Viện

    Cô Lưu Phương Mai: Trợ lý

    Cô Đinh Thị Quý Phượng: Văn thư

     Anh Trịnh Ngọc Thắng: Văn thư

Chi bộ Viện

    Bí thư: PGS.TS. Vũ Duy Hào
  
Công Đoàn Viện

    Chủ tịch: TS. Lê Thị Hương Lan

Trưởng bộ môn

    TS. Cao Ý Nhi - Bộ môn Lý thuyết Tài chính Tiền Tệ

    TS. Lê Thanh Tâm - Bộ môn Ngân hàng Thương Mại

    TS. Phan Hữu Nghị - Bộ môn Tài chính Công

    PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ - Bộ môn Thị trường Chứng khoán

    PGS.TS. Vũ Duy Hào - Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp

    TS. Lương Thái Bảo - Bộ môn Tài chính Quốc Tế

 Đoàn Thanh Niên

    Bí thư Liên Chi Đoàn: Th.S. Đinh Hương Thảo
    Phó BT Liên Chi Đoàn: Th.S. Khúc Thế Anh

    Bí thư Chi Đoàn Giáo viên: Ths. Nguyễn Nhất Linh
    Phó BT Chi Đoàn Giáo viên: ThS. Khúc Thế Anh