Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của Viện Ngân hàng Tài chính gồm có:

  • Các phòng học được trang bị đầy đủ máy chiếu và máy tính
  • Các phòng họp, phòng chuyên đề được trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại
  • Phòng chức năng với nhiều máy tính cao cấp nối mạng
  • Phòng thư viện đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo
  • Ngoài ra, còn nhiều thiết bị như máy ảnh, máy quay phim phục vụ cho các công tác khác của Viện.