Thông tin liên lạc
    Tên bộ môn: Bộ môn Thị trường Chứng khoán
    Địa chỉ liên hệ: Phòng 306 - Nhà 7 - Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
    Điện thoại: (+844) 3628 2080
    Fax: (+844) 3628 5555

Lãnh đạo bộ môn:
Trưởng bộ môn PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ
Phó trưởng bộ môn TS. Lê Thị Hương Lan 

     Sơ lược quá trình phát triển: Bộ môn Thị trường Chứng khoán – Khoa Ngân hàng Tài chính được thành lập theo Quyết định số 1748/QĐ-TCCB ngày 14 tháng 6 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân trên cơ sở tách bộ môn Tài chính quốc tế và Thị trường Chứng khoán. Thành viên ban đầu của Bộ môn gồm có: Cố PGS.TS Vương Trọng Nghĩa; PGS.TS. Trần Đăng Khâm, TS. Lê Trung Thành; TS. Lê Thị Hương Lan; TS. Nguyễn Đức Hiển; Th.S Tô Đức Hải; Th.S Lê Thị Hải Trà; Th.S Nguyễn Hương Giang.

Bộ môn bắt đầu giảng dạy môn Thị trường chứng khoán từ năm 1991 và bắt đầu đào tạo chuyên ngành Thị trường Chứng khoán từ khóa 42 vào năm 2000. Ngoài ra bộ môn còn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Phân tích đầu tư chứng khoán, Môi giới chứng khoán, Phát hành và kinh doanh chứng khoán, Chứng khoán phái sinh, Chứng khoán thu nhập cố định, Tài chính hành vi. Lĩnh vực nghiên cứu của các thành viên trong bộ môn đa dạng và gồm có cả thị trường chứng khoán, ngân hàng và tài chính doanh nghiệp.