Thông tin liên lạc
    Tên bộ môn: Bộ môn Tài chính Quốc tế
    Địa chỉ liên hệ: Phòng 304 - Nhà 7 - Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
    Điện thoại: (+844) 3628 2080
    Fax: (+844) 3628 5555

Lãnh đạo bộ môn:
Trưởng bộ môn TS. Lương Thái Bảo
Phó trưởng bộ môn TS. Hoàng Thị Lan Hương