Tên bộ môn: Bộ môn Tài chính Công
Địa chỉ liên lạc : Phòng 305 - Nhà 7 - Đại học Kinh tế Quốc Dân - 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 3628 2080
Fax: (+844) 3628 5555
Lãnh đạo Bộ môn
Trưởng bộ môn: TS. Phan Hữu Nghị
Phó Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thùy Dương
        Bộ môn Tài chính công được thành lập trên cơ sở chia tách Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ và tài chính công vào năm 2011. Trải qua 5 năm phát triển, Bộ môn đã đạt được những thành tựu không nhỏ trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động phong trào chung của Viện và Nhà trường. Từ khi thành lập, Bộ môn phụ trách giảng dạy chuyên ngành chính “Tài chính công” với 5 môn học: Thuế, Thuế quốc tế, Tài chính công, Quản lý tài sản công, và Quản lý thuế. Năm 2015, Bộ môn đã xây dựng thêm môn học mới là Tài chính công 2. Đến năm 2016, với quyết định mở thêm chuyên ngành “Quản lý thuế”, Bộ môn Tài chính công trở thành bộ môn duy nhất thuộc Trường phụ trách 2 chuyên ngành.

Bộ môn Tài chính công với 12 giảng viên trong đó có 1 PGS.TS, có 3 Tiến sỹ còn lại là thạc sỹ và nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó bộ môn cũng có sự tham gia giảng dạy của giáo viên bộ môn khác trong viện NHTC và kiêm giảng của 2 cán bộ bên ngoài của Cục thuế Hà nội và Cục quả lý công sản.