Tên gọi:      Bộ môn Ngân hàng Thương mại
Văn phòng: Phòng 305 - Nhà 7 - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân - 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (+84.4) 3628 2080

Fax: (+844) 3628 5555

Lãnh đạo bộ môn

    Trưởng bộ môn: TS Lê Thanh Tâm.
    Phó trưởng bộ môn: TS Đỗ Hoài Linh.

 Bộ môn Ngân hàng thương mại là bộ môn có lịch sử hình thành lâu đời nhất của Viện Ngân hàng Tài chính. Từ khi ra đời và trong quá trình phát triển, Bộ môn luôn nhận đuợc sự quan tâm, đóng góp và xây dựng của nhiều thế hệ lãnh đạo và các thầy cô giáo.

Chương trình giảng dạy và các môn học do BM đảm nhiệm luôn được phát triển, cập nhật để đáp ứng các tiêu chuẩn về học thuật và nhu cầu thực tiễncủa nền kinh tế nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng, với mục tiêu phù hợp và đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức của nhiều đối tượng học viên bao gồm sinh viên, nghiên cứu viên, các nhà hoạt động thực tiễn. Đó là các môn học mang dấu ấn của BM trong những ngày đầu thành lập BM và gắn với thời kỳ đất nước thực hiện “thống nhất đất nước và thống nhất tiền tệ” như Lưu thông tiền tệ tư bản chủ nghĩa, Lưu thông tiền tệ Xã hội chủ nghĩa, Kế hoạch hóa tín dụng, Kế hoạch hóa lưu thông tiền mặt. Hay các môn học mới đã được điều chỉnh, đổi mới và bổ sung cho phù hợp với tình hình kinh tế và thị trường tài chính mở cửa hội nhập như Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Toán Tài chính, Marketing Ngân hàng, Kế toán và xử lý thông tin trong Ngân hàng thương mại, Quản trị rủi ro... Một số môn học là của BM trước đây nay đã trở thành các môn học chủ đạo của các BM thành lập sau đó như Tài chính doanh nghiệp (của BM Tài chính doanh nghiệp), Thị trường chứng khoán (của BM Thị trường chứng khoán), Tài chính quốc tế (của BM Tài chính quốc tế).

Có thể nói BM Ngân hàng thương mại đã có những đóp góp lâu dài và to lớn đối với sự phát triển của Viện Ngân hàng Tài chính về cả con người và học thuật.
[1]Ngày 01 tháng 4 năm 1978, Bộ Chính trị ra nghị quyết số 08-NQ/TW về việc phát hành tiền ngân hàng mới, thu hồi tiền ngân hàng cũ ở hai miền, thống nhất tiền tệ trong cả nước.