Hội thảo khoa học quốc gia: "Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới" 24/6/2016