Tọa đàm: "Sử dụng phân tích kĩ thuật trong đầu tư chứng khoán". Diễn giả Thạc sĩ Lê Đại Nghĩa - chuyên gia phân tích công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội.