Tổ chức trung thu 2015 cho các cháu con cán bộ giáo viên Viện Ngân hàng - Tài chính.