Đáp ứng nguyện vọng nâng cao trình độ, kiến thức của đội ngũ giảng viên, đặc biệt là các giảng viên trẻ, Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, Viện Ngân hàng – Tài chính đã giao cho Công đoàn Viện Ngân hàng – Tài chính đã tổ chức hai khóa học ngắn hạn “Ứng dụng Kinh tế lượng trong Ngân hàng và Tài chính: Phân tích và Dự báo” và “Kỹ năng giảng dạy bằng Tiếng Anh – Academic Teaching Excellence” trong dịp hè 2016.

Video