Ngày 21/03/2017, ông Deder Bouvet – Giám đốc đối ngoại và hợp tác quốc tế, trường Đại học Quản trị Paris (PGSM)  đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD). Cùng đi với ông Deder Bouvet còn có ông Michael Wooi – Giám đốc chương trình IEMBA – PGSM, và ông Henry Nguyễn – Trưởng đại diện PGSM tại Việt Nam.

Album ảnh

Video