Sáng ngày 03 tháng 08 năm 2017, tại  phòng hội thảo Gác 2 – Nhà 10 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Alwaleed Fareed Alatabani - chuyên gia cao cấp về tài chính của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã có buổi tọa đàm về chủ đề: “Ngành Ngân hàng Việt Nam: Các thách thức và cơ hội” (The Vietnamese Banking Sector In Perspective: Challenges and Opportunities).

Album ảnh

Video